Tin tức

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày vía Đức Phật A Di Đà

nguồn gốc và ý nghĩa của ngày vía phật a di đà

Ngày vía Phật A Di Đà được diễn ra vào ngày 17 tháng 11 Âm lịch hàng năm. Đây là một trong những ngày lễ vía lớn nhất trong Đại thừa Phật giáo. Tuy nhiên, không phải bất kỳ hành giả tông Tịnh Độ nào cũng biết rõ được nguồn gốc và ý nghĩa của ngày vía này. Trong bài viết hôm nay, Tháp Long Thọ sẽ giải đáp những thông tin xoay quanh ngày vía Phật A Di Đà. Mời bạn đọc tham khảo!

Phật A Di Đà được nhắc đến lần đầu tiên trong Kinh Vô Lượng Thọ mà Phật Thích Ca diễn thuyết khi còn tại thế. Tuy nhiên, không có bất kỳ ghi chép nào nhắc đến ngày sinh của Ngài. Tất cả những điều mà Phật tử biết đến về Ngài đều thông qua Kinh Vô Lượng và các ghi chép vào khoảng 1 thế kỷ trước công nguyên.

nguồn gốc của ngày vía phật a di đà

Ngày 17 tháng 11 Âm lịch – ngày vía của Phật A Di Đà thực ra là ngày sinh của Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ, tổ sư đời thứ sáu của 13 vị Tổ tông Tịnh Độ Phật giáo Trung Quốc. Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ (904 – 975) tự Xung Huyền, họ Vương người sống từ đời Tống – Trung Hoa. Khi thiếu thời, ngài rất hay tụng kinh Pháp Hoa và làm nhiều việc thiện. Khi lớn lên, ngài được Văn Mục Vương trọng dụng phong làm thuế quan trông nom về thuế vụ. Rất nhiều lần, ngài đã đem tiền công quỹ mua cá ở Tây Hồ để phóng sinh, khi bị phát hiện thì ngài bị phán án tử hình.

Vào ngày xử tử, trông ngài trước sau vẫn điềm nhiên khiến cho Văn Mục Vương thấy làm lạ và cho truyền để hỏi. Ngài Xung Huyền nói rằng mình tự dụng của công ắt có tội, nhưng toàn bộ số tiền đó Ngài dùng để cứu rỗi rất nhiều sinh mạng nên dù thân này có chết cũng được vãng sanh. Văn Mục Vương nghe thấy thế thì rất xúc động nên đã xá tội chết cho ông, từ đó ông cũng xuống tóc đi tu.

đại sư vĩnh minh diên thọ được biết đến là phật a di đà hóa thân

Vào năm Kiến Long thứ hai, Trung Ý Vương đã thỉnh ngài làm trụ trì của chùa Vĩnh Minh, tôn hiệu Trí Giác thiền sư. Trong suốt 15 năm trụ trì ngài đã độ được hơn 1.700 vị Tăng sư, mỗi ngày đều tụng một bộ kinh Pháp Hoa và niệm 10.000 câu Phật hiệu. Chỉ đến những phút sau cùng của cuộc đời, Ngài mới cho mọi người biết Ngài là Phật A Di Đà hóa thân để tăng trưởng tín tâm, phát tâm hướng thiện và cầu cho chúng sinh được vãng sanh Tây phương cực lạc. Kể từ đó thì Phật tử gần xa đã lấy ngày sinh của thiền sư làm ngày vía Phật A Di Đà hàng năm.

Xem thêm: Phật Thích Ca và Phật A Di Đà khác nhau như thế nào?

Ý nghĩa của ngày vía Đức Phật A Di Đà

Ngày vía Phật A Di Đà mang nhiều ý nghĩa lớn lao, trong 48 lời nguyện của Đức Phật có các nguyện sau:

“Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương chí tâm tin ưa muốn sanh về nước tôi, chỉ cần niệm mười niệm mà nếu không được sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương phát Bồ đề tâm, tu các công đức chí tâm phát nguyện muốn sanh về nước tôi. Lúc họ mạng chung, tôi và đại chúng vây quanh hiện ra trước mặt họ. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu của tôi, chuyên nhớ nước tôi, trồng những cội công đức, chí tâm hồi hướng muốn sanh về nước tôi mà chẳng được toại nguyện thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.”

Phật Thích Ca sau  này đã khai thi các nguyện này thành pháp môn “Nam mô A Di Đà Phật”.  Pháp môn này mang ý nghĩa cầu nguyện cho mọi người được an lạc, hạnh phúc và cùng làm điều thiện, cùng nhau nguyện cầu cho thế giới hòa bình, ngày càng  trở nên tốt đẹp hơn để không còn lầm than, ai oán. Chỉ cần Phật tử ở mọi nơi hợp sức, đoàn kết ngày đêm tụng niệm thì sẽ mang ánh sáng, hào quang của Vô Lượng Thọ Phật tức Phật A Di Đà đến muôn nơi.

Ngày vía Phật A Di Đà tụng kinh gì?

Vào ngày lễ vía Phật A Di Đà, các sư tăng thường tụng niệm 48 nguyện của Đức Phật để truyền bá công đức, lan rộng ánh hào quang của Phật đến với chúng sinh, muôn loài trên khắp thế giới. Nghi thức cúng vía sẽ được thực hiện tuần tự như sau:

  1. Niệm Hương
  • Tịnh Pháp Giới Chơn
  • Tịnh Tam Nghiệp Chơn Ngôn
  • Phổ Cúng Dường Chơn Ngôn

2. Cúng Hương

3. Kỳ Nguyện

4. Tán Phật

5. Quán Tưởng Phật

6. Đảnh Lễ

7. Tán Hương Cúng Phật

8. Chú Đại Bi

9. Khai Kinh Kệ

10. Tán Phật A Di Đà

11. 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà

12. Tụng Kinh Bát Nhã Ba La Mật

13. Chú Vãng Sanh

14. Niệm Phật

15. Sám Di Đà

16. Hồi Hướng

17. Tam Quy y

Tải trọn bộ các lời chú nguyện trong Nghi thức cúng lễ trong ngày vía Phật A Di Đà để biết thêm chi tiết.

ngày vía phật a di đà tụng kinh gì

Ngày vía Phật A Di Đà là một trong những ngày lễ quan trọng của Phật Giáo. Đây được xem như dịp để các tăng sư cùng quý Phật tử ở khắp nơi trên thế giới cùng nhau tụng niệm 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Nhờ đó mà ánh sáng, hào quang của Đức Phật được truyền tải đến muôn nơi và giúp ban phước lành, hướng thiện cho chúng sinh. Nhân dịp ngày vía Phật A Di Đà sắp đến vào 17 tháng 11 Âm lịch, Tháp Long Thọ xin chúc quý Phật tử luôn gặp những điều lành, gia đình luôn mạnh khỏe, hòa thuận và an yên!