Tin tức

Ý nghĩa của hồi hướng tích lũy công đức trong Phật giáo

ý nghĩa của hồi hướng tích lũy công đức trong phật giáo

Hồi hướng là một phương pháp đem thiện căn, công đức của bản thân hướng về mục đích xây dựng lợi ích cho chính mình và chúng sinh khác trên thế giới. Trong bài viết ngày hôm nay, Tháp Long Thọ xin trình bày cho bạn ý nghĩa cũng như cách niệm kinh hồi hướng tích công đức. Giúp bạn tích lũy được nhiều công đức và sớm tiêu trừ nghiệp chướng cho bản thân và người khác.

Hồi hướng là gì?

Hồi hướng là chỉ những hành động chuyển về, trao đến và nhận về. Nói rõ hơn, hồi hướng là việc đem những công đức, những lời kinh tụng, trì chú,… do chính mình đã tu và dựa vào đó để hưởng được những phước báo trời cho.

Theo như Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng: Hồi hướng có nghĩa là gom về, tức là một phương pháp đem công đức niệm Phật, niệm kinh gom về một nơi. Gom về nơi nào? Gom về việc cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới!

hồi hướng là gì

Thông qua khái niệm hồi hướng, ta có thể hiểu rõ được công đức chính là cái nhân tạo ra cái quả trong cõi đời này. Với những ai lúc sinh thời có tâm hướng thiện, thường xuyên niệm Phật, tích đức sẽ mang đến nhiều phước báu cho cuộc đời mình và những người xung quanh.

Ý nghĩa của việc hồi hướng công đức

Chữ “hồi” trong hồi hướng thể hiện ý quyết định, chẳng thuận theo thói tình thế gian. Chữ “hướng” thể hiện ý mong mỏi tìm phương cách xuất thể, thoát khỏi khổ ải của sự luân hồi, chuyển thế. Chung quy lại, hồi hướng mang 3 ý nghĩa chính là: hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tự hướng tha.

  • Hồi sự hướng lý: Là nguyện cho chúng sinh được hưởng an lạc, không phải chịu đau đớn vì bệnh tật. Hồi sự hướng lý còn mong cho việc ác sẽ không bao giờ thành, nguyện làm việc thiện thì mau chóng thành công. Đóng chặt hết thảy con đường ác, mở rộng con đường chân chính nhân thiên và Niết-bàn.
  • Hồi nhân hướng quả: Nguyện mong cho chúng sinh – những người gây ra nghiệp ác sẽ không phải chịu những khổ cực, đày đọa. Chính bản thân người hồi hướng sẽ thay họ chịu khổ, khiến cho chúng sinh đều được giải thoát, vô thượng bồ đề.
  • Hồi sự hướng tha: Công đức có được từ hạnh đầu tiên là “lễ bái” cho đến hạnh “tùy thuận chúng sinh” của Phổ Hiền Bồ Tát. Đem tất cả hồi hướng cho hết thảy chúng sinh khắp cả pháp giới, hư không giới.

Sau cùng, ý nghĩa lớn nhất của hồi hướng chính là nguyện cho bất kỳ ai trên cõi đời, dù ác dù thiện đều sẽ được vãng sanh cả thảy. Nguyện mong cho không có bất kỳ vong linh nào phải chịu khổ đau nơi địa ngục hay phải đầu thai vào 3 đường ác là súc sinh, ngạ quỷ hoặc địa ngục.

Nên hồi hướng công đức cho ai và khi nào?

Nhiều Phật tử thường hay đặt ra câu hỏi như những ai mà ta nên hồi hướng và khi nào là thời điểm thích hợp nhất để hồi hướng. Liệu việc hồi hướng này có bị giới hạn bởi phạm vi một số đối tượng cụ thể nào hay không?

Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật có dạy nếu ta hồi hướng đúng pháp thì công đức nhận lại là rất nhiều. Nếu có thể hồi hướng thêm cho cả pháp giới chúng sanh thì công đức ta nhận được sẽ còn lớn hơn nhiều lần nữa. Chính vì thế mà việc hồi hướng sẽ không bị giới hạn trong bất kỳ phạm vi nào. Tâm hồi hướng càng rộng lớn bao nhiêu, công đức càng lớn bấy nhiêu! Lấy một ví dụ cho bạn dễ hiểu:

  • Giả sử nếu phát tâm hồi hướng cho bản thân thì nhận được 1 vạn công đức.
  • Phát tâm hồi hướng thêm cho cả oan gia trái chủ và thân gia quyến thuộc thì công đức ấy mỗi người được 10 vạn.
  • Phát tâm hồi hướng thêm cho cả pháp giới chúng sanh thì công đức ấy mỗi người nhận được là không thể tính đếm!
nên hồi hướng công đức cho ai và khi nào

Về thời gian hồi hướng, ta chỉ nên thực hiện vào buổi tối sau khi đã niệm Phật và tụng kinh trong ngày xong. Còn đối với những Phật tử nguyện vãng sanh cực lạc nên hồi hướng vào buổi sáng sớm. Sau đó, quý Phật tử nên đọc thêm bài kinh Tiểu Tịnh Độ Văn và Tân Định Tịnh Đổ Văn để phát tâm hồi hướng tốt hơn.

Kinh hồi hướng giúp giải trừ nghiệp chướng

Tụng kinh hồi hướng là một trong những cách tích lũy công đức, giải trừ nghiệp chướng. Đối với những ai phát lòng thành hồi hướng cho toàn bộ chúng sinh trên cõi đời này thì công đức nhận lại là vô biên. Hiện nay, có 3 bài kinh hồi hướng phổ biến nhất. Phật tử có thể đọc riêng lẻ hoặc kết hợp cả ba bài hồi hướng này với nhau.

Link tải trọn bộ Kinh hồi hướng tại đây.

Ngoài ra, quý Phật tử có thể tụng niệm theo 2 mẫu bài chú hồi hướng dưới đây để tiêu trừ nghiệp chướng, tích thêm công đức:

Bài hồi hướng căn bản

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nguyện mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát, chư A La hán, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thần Hộ Pháp chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ vô lượng kiếp đến nay cho tất cả các chư vị Oan Gia Trái Chủ trong, ngoài, trên, dưới của con và Oan Gia Trái Chủ của ông (bà)………. (người bị bệnh) đầy đủ công đức phước báu siêu sanh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Bài hồi hướng mẫu chung:

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

Nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư A La Hán, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thần Hộ Pháp, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ vô lượng kiếp con đã gieo tạo được do niệm Phật, lạy Phật, trì Chú, giúp đỡ, cứu mạng chúng sinh cho đến bây giờ. Xin hồi hướng hết cho { Oan gia trái chủ, nghiệp chướng trong thân, tâm (hoặc đau vùng nào thì nêu tên vùng đó), cho cửu huyền thất tổ bảy đời, chín kiếp nội, ngoại} đầy đủ công đức, phước báu siêu sinh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ và hồi hướng cho con (hoặc những người thân quen nhờ hồi hướng giúp) bình an, mạnh khỏe, khai thông trí tuệ, phát tâm bồ đề, ăn chay, niệm Phật, tu hành tinh tấn đắc quả thành Phật. Nguyện hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

tụng kinh hồi hướng công đức tiêu trừ nghiệp chướng

Qua bài viết trên, mong rằng Tháp Long Thọ đã chia sẻ cho bạn những thông tin hữu ích về ý nghĩa và cách hồi hướng cho bản thân và chúng sinh trên thế giới. Chúc bạn luôn được an yên, mạnh khỏe, hạnh phúc và hồi hướng thật tốt cho cả bản thân, gia đình và nhiều người khác nữa!