Công viên Hỏa táng Tháp Long Thọ

Hũ đựng tro cốt khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh

Bát-nhã tâm kinh là bài kinh nói về tâm, nhưng không phải là tâm suy nghĩ thường tình của người đời mà nói về cái tâm “đến bờ kia”. Nó là cái trí có thể soi thấu được cội nguồn của mọi hiện tượng, sự vật trên thế gian này. Với người tu Phật, bài kinh đó là ngọn đuốc dẫn đường giúp hành giả đến đích.

Bát nhã tâm kinh còn là thần chú vãng sanh giúp linh hồn người mất mau sớm giải thoát, sớm về nơi tịnh độ của đức Phật A Di Đà Để được tư vấn rõ hơn về các mẫu hũ lưu tro cốt.

(088) 800 0700