Công viên Hỏa táng Tháp Long Thọ

Chương trình khuyến mãi

CHÍNH SÁCH GIẢM GIÁ CHO DỊCH VỤ LƯU TRO CỐT

 

ĐỐI TƯỢNG

 

 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

 

 

MỨC ÁP DỤNG

 

Người có công với cách mạng

Lưu dài hạn

Giảm 10%

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Lưu dài hạn

Giảm 10%

Ký hợp đồng lưu tro cốt mua 2 hộc

Lưu dài hạn

Giảm 5% (cho 2 hộc)

Khách hàng đang sử dụng dịch vụ lưu tro cốt và mua thêm hộc thứ hai

Lưu dài hạn

Giảm 5%

Ký hợp đồng lưu tro cốt mua từ 3 hộc trở lên

Lưu dài hạn

Giảm 10%

Khách lưu ngắn hạn chuyển sang lưu dài hạn

Lưu dài hạn

Giảm 10%

Đối với các tổ chức, cơ sở mai táng, chùa, nhà thờ, khách hàng bên ngoài giới thiệu,…

Lưu dài hạn

Lưu 10 năm

Giảm 6%

Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ và sản phẩm của công ty.

Thêm bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(088) 800 0700