Công viên Hỏa táng Tháp Long Thọ

Hỗ trợ Quý khách thực hiện cúng giỗ cho người thân

Nhằm hỗ trợ Quý khách không có điều kiện thường xuyên đến nghĩa trang chăm lo hương khói cho người thân quá cố của mình. Dịch vụ hỗ trợ cúng kiến tại Tháp Long Thọ sẽ thay Quý khách thể hiện lòng thành kính với vong linh gia tiên, người đã khuất.

(088) 800 0700