Công viên Hỏa táng Tháp Long Thọ

Chia sẻ nhật ký, câu chuyện với người thân quá vãng

Tiên phong trong việc gìn giữ những giá trị tinh thần quý báu, Tháp Long Thọ sẽ là Nơi lưu giữ kỷ niệm thiêng liêng cho mỗi khách hàng qua hình thức chia sẻ nhật ký thăm viếng của khách hàng an nghỉ tại Tháp Long Thọ. Chúng tôi tin tưởng rằng những giá trị này sẽ rất ý nghĩa cho con cháu đời sau nhằm hiểu và cảm nhận rõ hơn về cha ông đã khuất.

(088) 800 0700