Công viên Hỏa táng Tháp Long Thọ

Lễ Cầu Siêu

Người Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi Phật giáo. Trong Phật giáo, Lễ Cầu Siêu là một lễ có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với người đã khuất. Vì những lời kinh trì tụng của Chư tăng trong đàn lễ này sẽ giúp cho người quá vãng hiểu và giác ngộ chân lý. Nhờ biết giác ngộ, từ đó thoát khỏi cảnh giới tối tăm đọa đày mà siêu sanh về nơi tịnh độ.

 

Vì sao nên Cầu Siêu?

Dân gian quan niệm rằng “âm siêu thì dương thịnh”, với ý nghĩa người quá cố được siêu thoát thì người sống cũng được an lành. Vì thế, vào các lễ Thanh Minh, hầu hết những người có người thân quá vãng đều đến mộ để thăm nom, chăm sóc và đến chùa để cầu siêu. Lễ Cầu Siêu còn nhắc nhở những người còn sống phải chăm tạo nghiệp lành để hồi hướng công đức cho người thân đã khuất, giúp họ siêu thoát khỏi các cảnh giới khổ đau.

 

Làm thế nào để Lễ Cầu Siêu đúng ý nghĩa?

Để Lễ Cầu Siêu đạt được ý nghĩa đúng như mong muốn cần phải hội tụ cả ba yếu tố: sự thành tâm ở người thân của người quá cố, oai lực của chư Tăng và giáo lý nhiệm mầu của Đức Phật. Sự kết hợp này tạo nên một sức mạnh tâm linh có thể truyền tải, chuyển hóa thần thức của người quá vãng, giúp họ thoát khỏi cảnh giới khổ đau, tái sinh miền tịnh cảnh.

Thấu hiểu được điều đó, vào ngày 29 âm lịch hằng tháng, Ban chủ nhiệm Tháp Long Thọ đều cung thỉnh chư Tăng thực hiện nghi thức Lễ Cầu Siêu tại Công Viên hoả táng Tháp Long Thọ với mong muốn thân nhân người quá cố nhẹ hơn ở cõi lòng khi được nghe bậc Chư Tôn Đức xướng tên cầu siêu cho người thân đã khuất. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa, không những giúp cho những vong linh sớm thoát khỏi bể khổ trầm luân bởi nghiệp lúc còn sống họ đã gieo mà còn bày tỏ tinh thần hiếu đạo của người còn sống đối với những người thân đã khuất.

 

Thêm bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *