Công viên Hỏa táng Tháp Long Thọ

Lễ Cầu Siêu

Phật giáo ảnh hưởng sâu sắc đến người dân Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa đến nay.Trong Phật giáo, Lễ Cầu Siêu là một lễ có ý nghĩa to lớn đối với những người đã khuất. Những lời kinh trì tụng của Chư tăng trong đàn lễ này sẽ giúp cho người quá vãng hiểu và giác ngộ chân lý từ đó giác ngộ mà thoát khỏi cảnh giới tối tăm đọa đày mà siêu sanh về nơi tịnh độ.

Vì sao nên Cầu Siêu?

Chữ “Siêu”  hiểu nom na với nghĩa vượt ra, vọt ra, hay thoát ra. Cầu siêu cho thân nhân quá cố của mình mau vượt ra THAM DỤC và LUYẾN ÁI, thoát ly khỏi cõi luyến ái hồng trần để vãng sinh nơi đâu đó, tùy theo sở nguyện. Qua pháp thức cầu nguyện ơn trên Tam bảo từ bi tiếp độ, tu tạo công đức để hồi hướng, và quan trọng nhất là vận dụng thần lực của tiếng kệ lời kinh khai thị giúp cho hương linh tỉnh thức  từ đó xóa bỏ u mê.

Dân gian còn có quan niệm rằng “âm siêu thì dương thịnh”, với ý nghĩa người quá cố được siêu thoát thì người sống cũng được an lành. Vì thế, vào các lễ Thanh Minh, hầu hết những người có người thân quá vãng đều đến mộ để thăm nom, chăm sóc và đến chùa để cầu siêu. Lễ Cầu Siêu không chỉ thể hiện sự thành kính nhớ thương cùng mong muốn cho người khuất sớm siêu sanh tịnh độ, nó còn nhắc nhở những người còn sống phải chăm tạo nghiệp lành để hồi hướng công đức cho người thân đã khuất, giúp họ siêu thoát khỏi các cảnh giới khổ đau.

 Ý nghĩa của việc Cầu Siêu

Dù là ở cõi âm hay cõi dương thì đều biểu hiện sự sống và mong muốn thoát khổ và tìm vui. Không một ai nằm ngoài thông lệ ấy.Từ đó mới thấy rằng, Phật pháp luôn đem lại hương vị giải thoát cho cả chúng sinh và muôn loài.

Muôn loài chúng sinh đều từ nghiệp mà sinh ra, nghiệp do tâm tạo, chuyển nghiệp cũng từ tâm mà chuyển. Do vậy ý nghĩa siêu độ, cứu giúp người âm thoát khỏi khổ đau có hiệu quả hay không là do tâm lượng con người quyết định. Giải thoát khổ đau địa ngục thì cần có tâm hướng về điều thiện với mong muốn giải thoát, giải thoát ở đây không là trốn chạy mà là giác ngộ được bản chất cõi đời qua việc nuôi dưỡng hai yếu tố từ bi và trí tuệ.Từ góc độ tu tâm như thế mà khởi các hạnh lành trong pháp siêu độ thì mới có hiệu quả.

Phật giáo chỉ rõ ra rằng, mọi cảm xúc con người giữa cõi hồng trần đều từ tâm mà ra.Tâm phiền não tham sân si là nguyên nhân chính đưa đến sự đọa lạc trong địa ngục và các cảnh giới khổ đau triền mien, dày vò con người từ thuở tại thế đến khi trở về cát bụi.Cho nên cần lưu ý rằng ý nghĩa siêu độ có hiệu quả là từ tâm mà luận, vì tâm là chủ thể của mọi hiện tượng, bao gồm cả hiện tượng sống chết, luân hồi và giải thoát.Chánh kiến trong việc cầu siêu là đem tâm thanh tịnh, tâm thành kính, tâm từ bi cứu khổ thể hiện các phật sự là năng lực hữu hiệu để hồi hướng siêu thoát cho vong linh đang chịu đọa đày không lối thoát.

Lễ Cầu Siêu tại Công viên Hỏa táng Tháp Long Thọ

Thấu hiểu được điều đó, vào ngày 29 âm lịch hằng tháng, Ban chủ nhiệm Tháp Long Thọ đều cung thỉnh chư Tăng thực hiện nghi thức Lễ Cầu Siêu tại Công Viên hoả táng Tháp Long Thọ với mong muốn thân nhân người quá cố nhẹ hơn ở cõi lòng khi được nghe bậc Chư Tôn Đức xướng tên cầu siêu cho người thân đã khuất. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa, không những giúp cho những vong linh sớm thoát khỏi bể khổ trầm luân bởi nghiệp lúc còn sống họ đã gieo mà còn bày tỏ tinh thần hiếu đạo của người còn sống đối với những người thân đã khuất.

Thêm bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(088) 800 0700