Tiếp nối truyền thống cha ông - Tháp Long Thọ

Tiếp nối truyền thống cha ông

Tiếp nối truyền thống cha ông
Rate this post

Nhờ công lao của các bậc tổ tiên tổ tiên, đất nước chúng ta đã thoát được nạn đao binh, và người thanh niên hôm nay không cần phải cầm súng lên đường bảo vệ tổ quốc nữa. Đất nước đang ở trên đường phát triển công nghiệp hóa, và những tệ nạn xã hội như ma túy, băng đãng, nghiện ngập, bạo động, tự tử càng ngày càng gia tăng. Để có sự suy nghĩ sâu sắc, thấu đáo về công ơn cao quý đó, mõi người cần phải luyện tập về tình yêu, sự bát ai để xây dựng tiếp cho đất nước, xã hội tốt đẹp hơn.

Đã qua rồi những tháng năm gian khổ về chiến tranh loạn lạc, đất nước ngày nay đang có những chuyển biến tốt hơn, đời sống của mọi người về vật chất và tinh thần cũng đang dần được cải thiện không nhiều thì ít. Chính vì lẽ đó, phần lớn mọi người, nhất là những người trẻ thường chỉ chú tâm vật lộn với cuộc sống hiện tại, với những mưu toan cá nhân mà quên rằng cái ta có ngày hôm nay là sự mất mát, đau đớn đóng góp của nhiều người.

Bạn đã biết là cha ông chúng ta đã để lại cho chúng ta một dải giang sơn gấm vóc tuyệt vời, và xã hội đời Lý đời Trần là một xã hội có hòa bình, có tình huynh đệ, biết thương yêu nhau, chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau, biết xóa bỏ hận thù để đoàn kết với nhau trong công trình dựng nước và giữ nước. Đó cũng là nhờ sức giáo hóa của đạo Bụt (Đức Phật). Các vị vua chúa, những nhà trí thức, nhà văn hóa, nhà quân sự cũng như dân chúng trong nước đều tin tưởng và thực tập theo con đường đạo Bụt (Đức Phật). Nhà Tống và nhà Nguyên hùng mạnh thế mà không làm gì được ta; mỗi khi đem quân qua xâm lấn đều bị đánh bại và rút về. Ta có một quá khứ đẹp đẽ và uy hùng, và ta biết là ta sẽ làm được như cha ông ta nếu ta quyết tâm đi về hướng ấy.

Nhân loại hiện giờ đang đi vào thế toàn cầu hóa; nếu ta muốn giải cứu, duy trì và bảo hộ những gì đẹp đẽ của đất nước và của văn hóa ta thì ta phải có hướng đi ngay lập tức. Năm giới của đạo Bụt chính là một nền đạo đức có tính cách toàn cầu. Nó không mang màu sắc tín ngưỡng cục bộ của một tôn giáo hoặc của một chủ thuyết. Tôn giáo nào, văn hóa nào, chủng tộc nào, khí hậu nào cũng có thể lấy năm giới làm cương lĩnh của một nếp sống có hòa điệu, có thương yêu, có hiểu biết, có sự tương kính và chấp nhận lẫn nhau. Ngôn ngữ của năm giới là ngôn ngữ không tông phái. Với năm giới làm kim chỉ nam, làm ánh sáng soi đường, làm nguyên tắc sống chung hòa bình trong tình huynh đệ thì tư trào toàn cầu hóa sẽ không còn là một đe dọa nữa, và ta sẽ có khả năng bảo vệ được những gì đẹp đẽ nhất và quý báu nhất của các nền văn hóa địa phương, cũng như của cả hành tinh.

Tháp Long Thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *