Thiền sư Thích Nhất Hạnh giải thích "Thượng đế là gì"? - Tháp Long Thọ

Thiền sư Thích Nhất Hạnh giải thích “Thượng đế là gì”?

Thiền sư Thích Nhất Hạnh giải thích “Thượng đế là gì”?
Rate this post

Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong một buổi vấn đáp có giải thích về phương pháp thực tập rất sâu sắc để đi đến sự hạnh phúc. Khi đó, chúng ta sẽ cảm nhận được cụ thể bên trong tâm hồn của chúng ta với tất cả mọi sự vật, sự việc xung quanh. Thiền sư đã chỉ ra cho chúng ta thấy một trong những định nghĩa rất khó là “Thượng đế là gì, Ngài đang ở đâu? Và làm sao để có thể liên lạc được với Ngài” dựa theo quán niệm và góc nhìn bao la của Thiền sư.

Tháp Long Thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *